Wat levert de check op?

In onze LIGPLAATSCHECK werken we met drie verschillende risicoprofielen: groen, geel en rood.

Hoe pakken we het aan?

Met de HABITAT | LIGPLAATSCHECK brengen wij in kaart welke juridische (on)mogelijkheden een specifieke ligplaats biedt en waar je op moet letten als eigenaar, bewoner, huurder, potentiële koper of verkoper. Het doel: een reëel beeld schetsen van de juridische situatie en risico’s. En als je risico loopt, vertellen we je natuurlijk ook welke eventuele vervolgstappen je kunt nemen.

Op basis van een lijstje vragen we je om alle materialen te verzamelen die relevant zijn voor je situatie. Vergunningen, bijvoorbeeld, en contracten. Daar gaan we vervolgens mee aan de slag, waarbij we natuurlijk ook onze eigen informatiebronnen gebruiken.

Tijdens de locatiecheck beoordelen we de ligplaats, de omgeving eromheen (de ligplaatsen links en rechts), het wal- gebruik en eventuele dubbelligsituaties. Op grond daarvan stellen we een risicoprofiel op, waarin onder andere staat waar de mogelijke risico’s zitten.

nieuwe wet- en regelgeving voor woonboten

Sinds er op 1 januari 2018 nieuwe wet- en regelgeving voor woonboten is ingegaan, worden er overal in Nederland bestemmingsplannen gewijzigd en aangescherpt. Een aantal gemeenten treedt zelfs actief op tegen niet-vergunde situaties. Daarbij kun je denken aan zaken als illegale ligplaatsen, vlotten en steigers, walgebruik, afwijkende maatvoeringen en het verplaatsen van ligplaatsen. Met de HABITAT | LIGPLAATSCHECK ben je de gemeente voor.

Daarnaast zijn er andere zaken die mogelijk een risico – of juist een kans – vormen voor je rechtspositie. De huurbescherming voor ligplaatsbewoners, het huurprijsherzieningsbeleid voor ligplaatsen in rijkswateren en de actualisatie van huurovereenkomsten voor ligplaatsen in rijkswateren zijn zomaar een paar actuele onderwerpen waar je last van zou kunnen krijgen. Wij geven je inzicht in je situatie, zodat je precies weet waar je aan toe bent.

Particuliere waterbewoners betalen daarvoor € 475,- (incl. 21% BTW).

(Voor zakelijke cliënten en bulkonderzoek geldt een prijs op aanvraag.)