Wat levert de check op?

In onze LIGPLAATSCHECK werken we met drie verschillende risicoprofielen: groen, geel en rood.

GROEN:

 

Rustig - het gebruik van de ligplaats is redelijkerwijs zonder juridisch risico

De geplande vervanging of het gebruik van je ligplaats met een woonboot en bijbehorende voorzieningen, zoals walgebruik, steigers en vlotten, is juridisch in orde. Alle benodigde vergunningen en toestemmingen zijn beschikbaar en er is geen sprake van afwijkend overheidsbeleid, een handhavingsrisico of gedoog-, verplaatsings- en/of beëindigingssituaties.

GEEL:

 

Vraagtekens - het gebruik van de ligplaats kent een of meer risico’s

Er ontbreekt (nog) belangrijke schriftelijke informatie en/of er is sprake van een of meer risico’s rond je woonsituatie of een geplande vervanging. Die kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met het walgebruik, mogelijke veranderingen vanwege overheidsbeleid, vergunningen die ontbreken of niet goed aansluiten op de feitelijke situatie, een bestemmingsplanregeling die (te) weinig ruimte laat voor een vervanging, of met een gedoog-, verplaatsings- en/of (persoonlijke) beëindigingssituatie

ROOD:

 

Opletten - het gebruik van de ligplaats is juridisch complex en/of risicovol

We zetten serieuze juridische vraagtekens bij de geplande vervanging of het toegestane gebruik van de ligplaats, woonboot, het walgebruik en/of de andere voorzieningen. Er is bijvoorbeeld sprake van een ernstig handhavingsrisico, een tijdelijke gedoogsituatie, werend overheidsbeleid, een verplaatsingsrisico en/of een andere situatie die het duurzaam voortzetten van het gebruik, de overdrachtsmogelijkheden, de waardevastheid en/of het behoud van je woonkwaliteit onzeker maken.

Hoe pakken we het aan?

 

Met de HABITAT | LIGPLAATSCHECK brengen wij in kaart welke juridische (on)mogelijkheden een specifieke ligplaats biedt en waar je op moet letten als eigenaar, bewoner, huurder, potentiële koper of verkoper. Het doel: een reëel beeld schetsen van de juridische situatie en risico’s. En als je risico loopt, vertellen we je natuurlijk ook welke eventuele vervolgstappen je kunt nemen.

Op basis van een lijstje vragen we je om alle materialen te verzamelen die relevant zijn voor je situatie. Vergunningen, bijvoorbeeld, en contracten. Daar gaan we vervolgens mee aan de slag, waarbij we natuurlijk ook onze eigen informatiebronnen gebruiken.

Tijdens de locatiecheck beoordelen we de ligplaats, de omgeving eromheen (de ligplaatsen links en rechts), het wal- gebruik en eventuele dubbelligsituaties. Op grond daarvan stellen we een risicoprofiel op, waarin onder andere staat waar de mogelijke risico’s zitten.

 

nieuwe wet- en regelgeving voor woonboten

Sinds er op 1 januari 2018 nieuwe wet- en regelgeving voor woonboten is ingegaan, worden er overal in Nederland bestemmingsplannen gewijzigd en aangescherpt. Een aantal gemeenten treedt zelfs actief op tegen niet-vergunde situaties. Daarbij kun je denken aan zaken als illegale ligplaatsen, vlotten en steigers, walgebruik, afwijkende maatvoeringen en het verplaatsen van ligplaatsen. Met de HABITAT | LIGPLAATSCHECK ben je de gemeente voor.

Daarnaast zijn er andere zaken die mogelijk een risico – of juist een kans – vormen voor je rechtspositie. De huurbescherming voor ligplaatsbewoners, het huurprijsherzieningsbeleid voor ligplaatsen in rijkswateren en de actualisatie van huurovereenkomsten voor ligplaatsen in rijkswateren zijn zomaar een paar actuele onderwerpen waar je last van zou kunnen krijgen. Wij geven je inzicht in je situatie, zodat je precies weet waar je aan toe bent.

 

Particuliere waterbewoners betalen daarvoor € 575,- (incl. 21% BTW).

(Voor zakelijke cliënten en bulkonderzoek geldt een prijs op aanvraag.)

Vraag vrijblijvend een HABITAT | Ligplaatscheck aan

Oplossingen bereiken, daar gaan we voor!
Oplossingen bereiken, daar gaan we voor!

Vul onderstaand formulier in en we nemen snel contact met je op om door te nemen wat nodig is. Misschien blijkt tijdens ons gesprek dat een ligplaatscheck voor jouw situatie niet direct nodig is. Prima, geen probleem.
Als er wel onzekerheden zijn die je scherp juridisch wilt vaststellen geef je opdracht voor een HABITAT | Ligplaatscheck. Dit kost je eenmalig €575,- (inclusief B.T.W.)

We gaan dan voor je aan de slag met de stukken die je hebt verzameld (vergunningen, contracten, etc.) en onze eigen informatiebronnen. Wij geven je inzicht in je situatie, zodat je precies weet waar je aan toe bent.

Barry Meruma