Met woonbootadvocaat.nl willen we meer zicht bieden op de juridische positie van waterbewoners. Daarom willen we alle relevante juridische kennis beschikbaar stellen gerelateerd aan waterwonen in Nederland. Dit geldt ook voor juridische kennis op gebied van varend erfgoed, waar de laatste tijd veel om te doen is. Onderstaand vind je beschikbare wetgevingsdocumenten en overig naslagmateriaal over actualiteiten rond het Verdrag van FARO, onze bijdragen aan VLOT Magazine over dit onderwerp, en informatie over de aanvraag van Stichting Behoud Cultuur Waterwonen in Nederland om waterwonen als cultuur op de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed te plaatsen.

VERDRAG VAN FARO – HULPMIDDELEN EN ACHTERGROND

Wat is het verdrag van FARO?

Het Europese verdrag van FARO kwam in 2005 tot stand, en is inmiddels door zes landen ondertekend en door 19 landen zowel ondertekend als geratificeerd. Het verdrag van FARO bestaat uit een aantal doelen, ambities, en acties die een nieuw perspectief bieden om naar cultureel erfgoed te kijken ter ondersteuning van maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen. Het verdrag is vooral opgesteld om cultureel erfgoed te zien als sociaal cultureel proces met een nadruk op de maatschappelijke meerwaarde van erfgoed. Zo gaat het verdrag dus niet alleen om het behouden en beschermen van cultureel erfgoed, maar vooral om het centraal stellen van de burger, en het samenbrengen van burgers door, en via, cultureel erfgoed. Op de website van de Council of Europe vind je meer over het FARO actieplan , en de originele tekst van het verdrag.

Onderzoek naar ratificatie verdrag van FARO

Samen met erfgoedorganisaties onderzocht de RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) sinds 2018 hoe burgerinitiatief en – participatie kan worden gestimuleerd. Zo kwam het programma FARO van de RCE tot stand, waarbij netwerken en proefprojecten worden opgezet. In deze proefprojecten zijn gezamenlijke methoden en instrumenten ontwikkeld waarmee erfgoedorganisaties, overheden, en erfgoedgemeenschappen in de praktijk aan de slag kunnen. Uiteindelijk heeft dit een advies opgeleverd aan de minister van Onderwijs, Cultuur, en Wetenschap over ratificatie van het Verdrag van FARO.

Onder het onderzoek van de RCE valt o.a. het rapport ‘Cultureel Erfgoed voor en met iedereen’. Dit rapport gaat dieper in op beleids- en juridische implicaties van ratificering en ondertekening van het verdrag van FARO, en interpretatie van een aantal belangrijke begrippen. Het rapport is ook opgesteld ter inventarisatie en analyse van acties die andere Europese landen ondernemen, of hebben ondernomen, en inventarisatie en analyse van acties en projecten die in Nederland zijn ondernomen op het gebied van burgerparticipatie en burgerinitiatieven in de erfgoedsector.

In de bijlage ‘Over de waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving’ vind je meer over de belangrijkste resultaten van het onderzoek Programma FARO. Specifiek wordt hier besproken wat de uitgangspunten van het Verdrag van FARO zijn, hoe de beleidsbasis voor invoering moet worden opgesteld, en hoe de uitvoeringsagenda in 2021 ter voorbereiding van de ondertekening van het Verdrag van FARO er uit gaat zien.

Op 11 februari 2021 constateerde de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat het verdrag van FARO aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen en bij een vernieuwende beweging in het erfgoedveld. De uitvoeringsrichting van het Verdrag van FARO, en de toekomstige ondertekening en ondersteuning van het verdrag, worden door de minister ondersteund.

Subsidie aanvragen

Vanwege grote interesse van subsidieaanvragers in de eerste aanvraagronde (11 mei t/m 31 juli 2020), waarbij het subsidieplafond direct bereikt werd, is het budget eenmalig verhoogd met € 350.000,- euro. De tweede aanvraagronde loopt van 1 februari 2021 t/m 30 april 2021. Subsidieaanvragers nemen automatisch deel aan het Programma FARO van de RCE. Ben je benieuwd naar praktische voorwaarden van de subsidieaanvragen? Of wil je weten wie subsidie kan aanvragen? Op de website cultuurparticipatie.nl (link ‘subsidie aanvragen’) vind je meer informatie.

Directe links:

Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze

Immaterieel erfgoed

Immaterieel erfgoed in stedelijke context

Bijdragen VLOT Magazine

Juridische kennis op het gebied van waterwonen delen wij niet alleen via deze website. In zijn maandelijkse column op de pagina Politiek & Recht van VLOT Magazine beschrijft Barry Meruma nieuwe ontwikkelingen en juridische onduidelijkheden, met als doel; samen naar ruimte blijven zoeken in de regels en oplossingen vinden bij problemen. Deze maand komt het verdrag van FARO aan bod. De column van Barry vind je via VLOT Magazine. (Of lees ze hier onder "Publicaties") Heb je vragen over de toepassingen van het Verdrag van FARO? Of ben je op zoek naar juridisch advies op het gebied van waterwonen? Neem dan gerust contact met ons op.