Huurbescherming voor ligplaatsen van woonboten

Huurbescherming voor huurders van ligplaatsen!

Het Burgerlijk Wetboek zal worden gewijzigd. De nieuwe huurbescherming zal gaan gelden voor de eigenaar van een woonboot op een ligplaats die van de eigenaar van het water wordt gehuurd.
Onderstaand zijn de beschikbare wetgevingsdocumenten en overig naslagmateriaal downloadbaar.
Deze site zal zoveel mogelijk actueel worden gehouden. Bij vragen kunt u een email sturen via onze contactpagina.

Bekendmaking inwerkingtreding wetswijziging huurbescherming ligplaatsen

30 mei 2022

-De wet zal met ingang van 1 juli 2022 in werking treden-

Bekendmaking wetswijziging huurbescherming ligplaatsen

20 april 2022

-NOG NIET IN WERKING GETREDEN-

Nota van wijziging

4 januari 2022