Het Bestemmingsplan

Deel twee in de minicursus woonbotenrecht van Barry Meruma: het bestemmingsplan.

Barry Meruma

Mr. Barry Meruma - Advocaat | Directeur HABITAT advocaten

Om een ligplaats in te nemen heb je een vergunning nodig, en vaak ook toestemming van de eigenaar van het waterperceel en de oever. Maar het bestemmings- plan speelt misschien nog wel een grotere rol. In onze praktijk komen we dagelijks situaties tegen waarin het bestemmingsplan bepalend is. Ik licht er vandaag een uit die binnenkwam via een vraag van een woon- botenmakelaar.

Dwingende Handhavingsactie

De casus is simpel: tegelijkertijd met een nieuwe jachthaven werden een paar jaar geleden een aantal ligplaatsen met woonarken aangelegd. Toen de makelaar tijdens de verkoop van een van die objecten het bestemmingsplan erbij pakte, bleek dat de ligplaats in kwestie helemaal niet was bestemd voor permanente bewoning, maar voor extensieve recreatie en een jachthaven.
De koper van deze woonark met ligplaats zou in strijd zijn met het bestemmingsplan als hij op deze ligplaats zou gaan wonen. Daarmee zou hij het risico lopen dat de gemeente hem met een handhavingsactie zou dwingen om te vertrekken. Geen goed nieuws voor iemand die net tot aankoop wil overgaan. En ook de verkoper had een probleem: omdat de ligplaats niet voor permanente bewoning bedoeld was, kon hij die niet als zodanig verkopen, en dat had een negatief effect op de waarde van het geheel. Voordat ik de ontknoping van dit specifieke geval ga vertellen, eerst nog wat basisinfo over het bestemmingsplan.

Huiswerkopdracht

Met een bestemmingsplan bepaalt de gemeenteraad welk gebruik van grond en water binnen de gemeentegrens is toegestaan. En ook: welke bouw- en gebruiksregels je daarbij allemaal in acht moet nemen. Zo’n plan bestaat uit drie onderdelen: de verbeelding, de regels met bijlagen en de toelichting met bijlagen.

De verbeelding is een digitale geografische kaart waarop in kleurtjes de verschillende bestemmingen staan – wonen, groen, verkeersdoeleinden, water, enzovoorts. De combinatie van de verbeelding en de regels met bijlagen is juridisch bindend. De toelichting onderbouwt waarom en hoe het bestemmingsplan is gemaakt en welke overwegingen daarbij belangrijk zijn geweest.
Het kan heel interessant zijn om te weten welk bestemmingsplan er op jouw situatie van toepassing zijn. Daarom een kleine huiswerkopdracht: zoek via ruimtelijkeplannen.nl op welk bestemmingsplan voor jou geldt aan de hand van je adres. En kijk meteen even rond op de rest van die website – je kunt prints maken, op de plannen inzoomen en ze combineren met een luchtfoto. Handig voor echte doorbijters is dat er ook allerlei andere overheidsplannen te vinden zijn die te maken hebben met het gebruik van onze schaarse ruimte.

De ontknoping

In het geval van de jachthavencasus bleek dat de gemeenteraad een ernstige fout had gemaakt door de ligplaatsen in eerste plaats niet als ligplaatsen voor bewoning te bestemmen. Inmiddels heeft een ambtenaar toegezegd dat de gemeente het bestemmingsplan zal repareren. Ook een afdwingbare, rechtsgeldige toezegging moet aan strikte voorwaarden voldoen, maar dat komt vast goed. Op basis daarvan kan de koper blij en gerustgesteld verder met de aankoop. Van een ligplaats met straks een goede woonbestemming, welteverstaan.

Tip: zet via woonbootadvocaat.nl een e-mailmelder aan, zodat je op tijd weet dat er een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan in procedure is gebracht.
VLOT magazine

Als woonbootadvocaat schrijft Barry Meruma regelmatig juridische artikelen voor het woonboten magazine VLOT.