SAMEN WONEN

Barry analyseert deze keer een van de mooiste dingen van het waterwonen:
de waterwoongemeenschap.

Barry Meruma

Mr. Barry Meruma - Advocaat | Directeur HABITAT advocaten

Never a dull moment bij onze ondersteuning van woonbotenland, maar in het weekend is het fijn om met een bak zwarte koffie Het Financieele Dagblad te lezen. In de krant van 15 augustus werd ik getroffen door een vraaggesprek met Gabriël van den Brink, hoogleraar wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit en dus filosoof. Deze man, die – met dank – kennelijk veel denkwerk voor ons doet, ziet dat mensen in reactie op het individualisme en het liberale denken de handen ineenslaan en dat er discussies worden gevoerd over hoe we ons eigen belang in balans kunnen brengen met het algemeen belang. Samenwerken en krachten bundelen dus, vanuit de basis dat mensen elkaar kennen en een relatie met elkaar hebben. Dat was voor mij de klik voor dit artikel.

Waterwoonband

Het succes van VLOT is een van de sprekende bewijzen dat woonbootbewoners deel uitmaken van een oprecht bijzondere gemeenschap. Tijd en plaats doen er niet toe: of je nu op een A-locatie in een nieuwe luxe woonark zit of juist in een verscholen zijtak van een rivier op drijvend cultuurhistorisch erfgoed woont, er is een gevoelde band.

Zoom ik wat verder in vanuit mijn ‘vogelperspectief’, dan zie ik allerlei vormen van samenwerking. Er zijn tientallen lokale woonbotenverenigingen en minder geregelde groepen bootbewoners actief om vorm en inhoud te geven aan de eigen (drijvende) woon- en leefomgeving. Samen beschermen ze wat er is en denken ze mee over nieuwe ontwikkelingen. Historisch zijn die samenwerkingen meestal ontstaan uit de behoefte om samen sterker te staan naar de buitenwereld – maar ook om er samen wat van te maken en voor elkaar verantwoordelijkheid te nemen.

‘Ongeregelde’ situaties

Eerder wees ik in mijn bijdragen al op de actuele trend dat overheden ligplaatsen en oevergebruik steeds beter regelen en het drijvend wonen zoveel mogelijk gelijkstellen met wonen op het droge. Particuliere verhuurders van water- en oeverkavels zullen dat ook steeds vaker gaan doen, al was het maar vanwege de serieuze waardeontwikkeling.

Vanuit de historie bezien zal niet iedereen blij zijn met het beëindigen van ‘ongeregelde’ situaties, want ‘ongeregeld zijn’ was in het verleden juist een van de aantrekkelijke aspecten om op het water te gaan wonen. Aan de andere kant liggen er nu ook kansen om het ‘samen’ verder te versterken en te benutten.

Vormen van samen

Er zijn natuurlijk vrijere en striktere vormen van samenwerking. Woonbootbewoners kunnen bijvoorbeeld samen toewerken naar een gedeeld eigendom van de waterkavels en het oevergebruik, zoals bij een appartementengebouw en een vereniging van eigenaren. Maar ze kunnen ook kiezen voor verplichte onderverhuur door een vereniging aan de leden/woonbooteigenaren, zoals bij volkstuinparken. Of een light-variant: een goed juridisch en organisatorisch geregelde vereniging met een duidelijk beleid en doordachte ‘voelhorens’ richting de leden en de buitenwereld.

En dan heb ik het nog niet over mogelijkheden om wellicht samen aanschaffingen te doen: samen zonne-energie opwekken of energie inkopen, samen mantelzorgvarianten verzinnen of samen de (sociale) veiligheid verbeteren. Is het succesvol, dan zal ‘samen’ ook nog weleens een positief effect kunnen hebben op de waarde van een woonboot en de mogelijkheid om een hypotheeklening te krijgen.

Vrijwilligheid

Ter afsluiting haal ik filosoof Gabriël Van den Brink nog een keer aan, want hij stelt een heel relevante, prikkelende voorwaarde voor een succesvol georganiseerd ‘samen’: organiseer samenwerking op basis van vrijwilligheid, waarbij iedereen oog heeft voor het gemeenschappelijk belang. Daar voeg ik voor de goede orde dan maar aan toe dat vrijwillig niet hetzelfde is als vrijblijvend.

Food for thought. Succes ermee! 

VLOT magazine

Als woonbootadvocaat schrijft Barry Meruma regelmatig juridische artikelen voor het woonboten magazine VLOT.