Tip 1       Voldoe als verkoper aan je informatieplicht door helder te zijn over de verleende of benodigde toestemmingen en eventuele handhavingsrisico’s

Het verlenen van hulp bij het inzichtelijk krijgen van alle benodigde informatie wekt vertrouwen bij de koper en bespoedigt het verkooptraject. De onderstaande tips gericht aan de koper zijn daarom ook te beschouwen als een spoorboekje voor de verkoper.

Tip 2       Onderzoek vooraf welke toestemmingen van de overheid nodig zijn en zijn verleend

Om een ligplaats te mogen gebruiken moet in veel gevallen één of meer vergunningen zijn verleend, zoals een ligplaatsvergunning of -ontheffing, een omgevingsvergunning of een watervergunning.

Het gebruik van water en wal als ligplaats moet mogelijk zijn gemaakt in een bestemmingsplan. Vaak gelden specifieke verbouwings- en vervangingsregels.

Tip 3       Onderzoek vooraf wie de eigenaar is van het waterperceel en de wal

Voor het gebruik van het water en de wal is een toestemming nodig van de eigenaar, zoals een gebruiksrecht, een huurovereenkomst of een erfpachtovereenkomst.

Is de gemeente eigenaar, dan is meestal geen civielrechtelijke toestemming nodig in bestaande gevallen en geldt een precariobelasting voor het gebruik van gemeentewater en – grond. Provincies en het rijk verlangen meestal wel een huur- of gebruiksovereenkomst in provinciaal - en rijkswater.

Tip 4       Onderzoek vooraf of de woonboot afwijkt van de verleende toestemmingen

Er kan sprake zijn van een handhavingsrisico als zonder toestemming de woonboot is verbouwd of bij de woonboot een (te groot) vlot of drijvend terras is gebouwd.

Tip 5       Onderzoek vooraf of de bestaande maatvoering past binnen de maximale maatvoering in het bestemmingsplan en/of eventueel geldend woonbotenbeleid

De maximale maatvoeringen zijn inmiddels vaak opgenomen in het bestemmingsplan of in een combinatie van een bestemmingsplan met aanvullend woonbotenbeleid. Van oudsher kan ook nog woonbotenbeleid gelden bij het verlenen van een ligplaatsvergunning of - ontheffing. Er kan sprake zijn van een handhavingsrisico, een uitsterfregeling of een gedwongen verkleining bij verbouwen en vervangen.

Tip 6       Onderzoek vooraf of voor het walgebruik de benodigde toestemmingen zijn verleend

In de praktijk blijkt vaak dat gaandeweg een walgebruik is ontstaan, met inbegrip van tuinaanleg, tuin- en opslagvoorzieningen en afsluiting met (tuin)afscheidingen. Vaak is voor dit (historisch gegroeide) gebruik geen toestemming verleend door de overheid en de eigenaar voor de aanleg van tuinen, de bouw van optrekjes en hekken en het gebruiken van de wal anders dan voor de toegang naar de ligplaats.

Tip 7       Onderzoek vooraf of de aan de verkoper verleende toestemmingen overdraagbaar zijn

Een ligplaatsvergunning is altijd persoonsgebonden. Een gebruiks- of huuroverkomst ook. Zorg voor een ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst, zodat de koop kan worden ontbonden als de benodigde toestemmingen niet worden overgeschreven door de betrokken overheid en/of door de eigenaar van het waterperceel en wal niet wordt meegewerkt aan een indeplaatsstelling.